Tenaga Pendidik FIB

FIB memiliki 132 Tenaga Pendidik 

132

Tenaga Pendidik

No
NAMA
GOL.
JABATAN
1
Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos.M.Si.
IV/a
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
2
Dr. La Ino, S.Pd.,M.Hum
III/d
Wakil Dekan bidang Akademik
3
Dr. Syahrun, S.Pd., M.Si.
IIIc
Wakil Dekan Umum, Perencanaan dan Keuangan
4
La Janu,S.Sos, M.A
III/d
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5
Prof. Dr. La Niampe, M.Hum.
IV/c
Ketua Senat 
6
Dr. Erens E Koodoh, S.Sos, M.Si
III/c
Sekretaris Senat
7
Dr. Hj. Wa Kuasa Baka, M.Hum.
IV/a
Kepala Pusat LPPM
8
Dr. La Ode Topojers, M.Si 
III/d
Ketua Jurusan Antropologi
9
Dra. Aswati M.M.Hum
IV/b
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
10
Rahmat Sewa Suraya,S.Sos., M.Si
III/c
Ketua Jurusan Tradisi Lisan
11
Dr. Lilik Rita Lindayani, S.Pd.,M.Hum
III/c
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra
12
Abdul Jalil, S.H.I,M.A
III/b
Sekretaris Jurusan Antropologi
13
Salniwati,S.Pd, M.Hum
III/b
Sekretaris Jurusan Arkeologi
14
Faika Burhan, S.S.,M.A
III/b
Sekretaris Jurusan Ilmu Sejarah
15
Nurtikawati, S.Sn, M.Hum
III/b
Sekretaris Jurusan Tradisi Lisan
16
Fina Amalia M, S.Pd, M.Hum
III/b
Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra
17
Drs. Ansor Putra, M.Hum.
III/c
Ketua Program Studi Sastra Inggris
18
Maliudin, S.Pd, M.Hum
III/b
Ketua Program Studi Sastra Indonesia
19
Samsul, S.Pd.,M.Hum
III/b
Ketua Program Studi Sastra Prancis
20
Ashmarita, S.Sos, M.Si
III/d
Kepala Lab. Antropologi 
21
Arman, S.Pd, M.Hum
III/c
Kepala Lab. Prodi Sastra Inggris
22
Wa Ode Halfian, S.Pd, M.Pd
III/b
Kepala Lab. Prodi Sastra Indonesia
23
Sandy Suseno, S.S., M.A
III/b
Kepala Lab. Jurusan Arkeologi
24
Dr. Aslim, S.S, M.Hum
III/c
Kepala Lab. Jurusan Ilmu Sejarah
25
Komang Wahyu Rustiani, S.Pd.B., M.Si
III/b
Kepala Lab. JurusanTradisi Lisan 
26
Dr.H.M. Yazid Abdul Rahim Gege, Lc., M.Pd
III/d
Kepala Lab. Prodi Sastra Prancis
27
Raemon,S.Sos., M.A
III/b
Ketua Unit Jaminan Mutu & Sistem Informasi 
28
Muarifuddin, S.Pd, M.A
III/b
Sekretaris Unit Jaminan Mutu & Sistem Informasi 
29
Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si
IV/d
Guru Besar/Dosen Antropologi
30
Dr. Dra. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si
IV/b
Dosen Antropologi
31
Dr. Wa Ode Sifatu, M.Si
IV/a
Dosen Antropologi
32
Dra. Hasniah, M.Si
III/d
Dosen Antropologi
33
Dra. Wa Ode Winesty, S, M.Hum
III/d
Dosen Antropologi
34
Laxmi, S.Sos.,M.A
III/d
Dosen Antropologi
35
Sarlan Adi Jaya, S.Sos.M.Si.
III/b
Dosen Antropologi
36
Iwan Rompo Bone, S.Sos, M.Si
III/c
Dosen Antropologi
37
Zainal, S.Sos. M.Hum
III/b
Dosen Antropologi
38
Danial, S.Fil.I, M.A
III/b
Dosen Antropologi
39
La Ode Aris, S.Sos., M.A
III/c
Dosen Antropologi
40
Hartini, S.Sos, M.Si
III/a
Dosen Antropologi
41
Dr. Abd. Alim, S.Pd, M.Si
III/c
Dosen Arkeologi
42
Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A
III/d
Dosen Ilmu Sejarah
43
Dr. La Ode Ali Basri, M.Si
III/c
Dosen Ilmu Sejarah
44
Fatma, S.Pd.,M.A
III/b
Dosen Ilmu Sejarah
45
Nurlailatul Qadriani, S.S, M.A
III/b
Dosen Sastra Indonesia
46
Mustika, S.Pd, M.A
III/b
Dosen Sastra Indonesia
47
Zahrani, S.S, M.Hum
III/b
Dosen Sastra Indonesia
48
Agus Supriatna, S.S, M.Hum
III/b
Dosen Sastra Indonesia
49
Ali Mustopa, S.Pd.I, M.Pd
III/b
Dosen Sastra Indonesia
50
Elmy Selfiana Malik, S.S, M.A
III/b
Dosen Sastra Indonesia
51
Dr. La Aso, S.Pd., M.Hum.
III/c
Dosen Sastra Inggris
52
Ela Martisa, S.Pd., M.Hum
III/c
Dosen Sastra Inggris
53
Neil Amstrong Hude, S.S., M.Hum
III/c
Dosen Sastra Inggris
54
Nur Israfyan Sofian, S.Pd, M.Hum
III/b
Dosen Sastra Inggris
55
Eva Solina Gultom, M.Hum
III/b
Dosen Sastra Inggris
56
Rahmawati Azi, S.Pd., M.A
III/b
Dosen Sastra Inggris
57
Dr. Rasiah, S.Pd.,M.Hum
III/b
Dosen Sastra Inggris
58
Ajeng Kusuma Wardani, S.S.,M.Hum
III/b
Dosen Sastra Prancis
59
Dr. La Ode Dirman, M.Si
IV/c
Dosen Tradisi Lisan 
60
Sitti Hermina, SST, Par.,M.Hum
III/c
Dosen Tradisi Lisan 
61
La Ode Marhini, S.Pd.,M.Sos
III/b
Dosen Tradisi Lisan 
62
Shinta Arjunita Saputri,S.Ip.,M.Sos
III/b
Dosen Tradisi Lisan 
63
Arie Toursino Hadi, S.Hum.,M.Hum
III/b
Dosen Tradisi Lisan 
64
Muh. Al Kautsar, S.Sos, M.Si
 
Antropologi
65
Abdul Rahman, S.Sos, M.Si
 
Antropologi
66
Dr. Benny Baskara
 
Antropologi
67
La Ode Hermin, S.Sos, M.Hum
 
Antropologi
68
La Ode Darman, S.Sos, M.Hum
 
Antropologi
69
Ahmat Keke, S.Sos, M.Sos
 
Antropologi
70
La Ode Syukur,S.Sos.,M.Sos
 
Antropologi
71
Sasadara Hayunira, S.S.,M.Sos
 
Arkeologi
72
M. Hafiz Sukri, S.Sos.,M.Sos
 
Arkeologi
73
La Ode Aspin, S.Sos., M.A
 
Arkeologi
74
Sarman, S.Pd, M.Pd
 
Ilmu Sejarah
75
Suharni Suddin, S.Pd, M.Pd
 
Ilmu Sejarah
76
Khabirun, S.Sos, M.Sos
 
Ilmu Sejarah
77
Evang Asmawati, S.Pd, M.Hum
 
Ilmu Sejarah
78
Hasni Hasan, S.Pd.,M.Si
 
Ilmu Sejarah
79
Hisna, S.Pd., M.Hum
 
Ilmu Sejarah
80
La Ode Zumail, S.Pd., M.Sos
 
Ilmu Sejarah
81
Hardin, S.Pd, M.Si
 
Tradisi Lisan
82
Irma Magara, S.Pd, M.Si
 
Tradisi Lisan
83
La Ode Muh. Detif Rahim, S.Pd, M.Hum
 
Tradisi Lisan
84
Alias, S.Pd, M.Hum
 
Tradisi Lisan
85
La Ode Muh. Sardin, S.Pd, M.Hum
 
Tradisi Lisan
86
Lestariwati, S.Pd, M.Hum
 
Tradisi Lisan
87
Edy Samiel, S.Pd, M.Hum
 
Tradisi Lisan
88
Taufik Said, S.Sos., M.Sos
 
Tradisi Lisan
89
Hasdairta La Niampe, S.Pd., M.Sos
 
Tradisi Lisan
90
La Ode Imran, S.Pd., M.Sos
 
Tradisi Lisan
91
Nurmin Suriati, S.S, M.Hum
 
Sastra Indonesia
92
La Sudu, S.Pd, M.Hum
 
Sastra Indonesia
93
Ustanti, S.Pd, M.Hum
 
Sastra Indonesia
94
Rahman, S.Pd, M.Hum
 
Sastra Indonesia
95
Wa Ode Nur Iman, S.Pd, M.Pd
 
Sastra Indonesia
96
Sahur Saerudin, S.Pd, M.A
 
Sastra Indonesia
97
Nurjannah,S.S.,M.A
 
Sastra Indonesia
98
La Ode Wahidin, S.Pd.,M.Pd.I
 
Sastra Indonesia
99
La Ode Ahmad Muhammad, S.IP.,M.Pd.I
 
Sastra Indonesia
100
Dr. Nirmala sari, S.Pd, M.Hum
 
Sastra Inggris
101
Rahmawati, S.Pd, M.A
 
Sastra Inggris
102
Zakridatul Agusmaniar Rane, S.Pd, M.A
 
Sastra Inggris
103
Mutmainnah, S.S, M.Si, M.Hum
 
Sastra Inggris
104
Mariani, S.Pd, M.Pd
 
Sastra Inggris
105
Sarniati Nuru, S.Pd.,M.Hum
 
Sastra Inggris
106
Sarifudin Detikoa, S.Pd.,M.Si
 
Sastra Inggris
107
Nuzul Hijrah Safitri, S.Pd, M.Hum
 
Sastra Inggris
108
Afriani Ulya, S.S., M.A
 
Sastra Inggris
109
Rezky Amalia Wahyuni M, S.S, M.Hum
 
Sastra Inggris
110
Dr. Maulid Taembo, S.Pd, M.A
 
Sastra Prancis
111
Halijah Koso, S.Pd, M.A
 
Sastra Prancis
112
Abdul Latif, SE, M.Sc
 
Sastra Prancis
113
Dewi Srikandi Liberth, S.Pd., M.Si
 
Sastra Prancis
114
Imam Subandrio, S.S., M.A
 
Sastra Prancis